Promotor: 
Ajuntament de La Roca del Vallès
Web: 
http://www.laroca.cat/temes/cultura-i-festes-populars
Periodicidad: 
Anual
Género: 
Memòries, biografies, vivències